El Pla

Què és el Pla de Desenvolupament Local Sostenible de les Valls de Cardós?

El Pla de Desenvolupament Local Sostenible de les Valls de Cardós ha de ser un document pràctic que serveixi de full de ruta als tres ajuntaments que integren la vall; en cooperació amb el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a portar a terme accions conjuntes encaminades a augmentar el seu dinamisme social, cultural i econòmic. El pla es realitzarà amb fonaments integradors, de sostenibilitat i participatius i amb l’objectiu últim de millorar la qualitat de vida, fixar població, empreses i activitat a la vall. Per a més informació del pla podeu mirar el següent document PDLS de les Valls de Cardós

Com ho farem?

Amb la participació del totes les veïnes i veïns de la vall. I a partir d’un procés participatiu que consistirà en l’organització de diferents sessions de treball obertes a tothom, la realització de qüestionaris i un canal de comunicació obert de forma permanent a través de correu electrònic. Ha de ser un procés en positiu per fer propostes, generar idees i aprofitar el potencial de la vall.

En aquest procés també volem fer partícips als nens i nenes de la vall, perquè ells tenen moltes idees, coses a dir, i són en definitiva, el futur d’aquestes valls. Es per això, que es farà paral·lelament un procés de participació a l’escola Els Minairons on participaran tots els i les alumnes.

Què volem decidir?

La idea principal del procés es decidir entre tots com ens agradaria que fos la vall de Cardós d’aquí a 10 anys.

Què volem aconseguir?

Tirar endavant les propostes segons el vostre ordre de prioritats, analitzant quines són més factibles, per esdevenir la vall que volem ser.

Quan ho farem?

Durant la primera meitat de l’any 2016.

On podeu adreçar-vos si teniu qualsevol pregunta o suggeriment?
A mOntanyanes: 973620670 o info@montanyanes.net